Hoezo problemen?

Bas en Charlotte – deel 3

Na hun geslaagde reis naar Rome komen Bas, Charlotte en de rest van de bruggers er al gauw achter dat hun roem als beste brugklas van Nederland vergankelijk is. Niet alleen hopen ze na de zomervakantie niet langer bruggers te zijn, ook dreigt de klas dan uit elkaar te vallen, omdat een deel van de leerlingen naar de HAVO en een deel naar het VWO gaat.

Iets waar Bas en Charlotte en ook Merel helemaal niet blij mee zijn, maar hoe los je zoiets op?

En al gauw blijkt dat dit niet het enige probleem is, waar de bruggers na hun reis naar Rome tegenaan lopen…

 

Uitgeverij de Banier

Vanaf 10 jaar

ISBN 9789402901115

Illustratries: Daan van Oostenbrugge

Eerste druk 2016